Λεξικά και γλωσσάρια

Home / Λεξικά και γλωσσάρια

http://iate.europa.eu – Interactive Terminology for Europe – Πολύγλωσση βάση ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.med.auth.gr/db/dictionary1/gr/ – Λεξικό ιατρικών όρων

http://www.demography-lab.prd.uth.gr/ …- Τρίγλωσσο λεξικό δημογραφικών όρων

http://www.inpsy.gr/MHI/dictionary.htm – Ελληνο-αγγλικό Λεξικό ψυχολογίας

http://www.xanthi.ilsp.gr/kemeslex/ – Πολύγλωσσο λεξικό (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά)

http://www.medindia.net/glossary/Medical-dictionary.asp – Γλωσσάρι ιατρικών όρων

https://alexandria-translation-resources.com/resources-for-translation-providers/glossaries/ – Download glossaries for various subjects, fields and languages

What do you think?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.